Forside

Vinterbadeklubben

OdinsVig

Generalforsamling i OdinsVig

 

Mandag den 27. august kl. 19.30 hos Struct A/S, Wichmandsgade 1

 

Dagsorden:

 

a.Valg af dirigent

b.Valg af referent

c.Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (hent det her)

d.Formandens beretning

e.Godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget

f.Indkomne forslag

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne (hent forslag her).

Bemærkninger: Navn konsekventrettes til Vinterbadeklubben OdinsVig. Bestyrelsens sammensætning præciseres. Formandsposten indgår i bestyrelsens konstituering. Regnskabsåret ændres, så vinterbadesæsonen følges.

g.Fastlæggelse af et indmeldelsesgebyr for det kommende år

h.Valg af bestyrelse (herunder suppleanter) og valg af revisor og revisorsuppleant

i.Eventuelt