Projekter

Projekt mobilsauna

Introduktion

Havnebadet i Odense trænger til et løft i form af en sauna, der kan støtte vinterbadning som en
livsglæde til borgerne.
Den nye sauna skal have kapacitet til 20 samtidige besøgende. Den skal være æstetisk at se på, så den
ikke skæmmer udsigten eller havnemiljøet.
Saunaen tænkes at være en mobil løsning, så den fjernes når der ikke er brug for den. F.eks. i
sommerhalvåret.


Målsætning

Vinterbadning er en friluftslivs-aktivitet der er i stærk vækst. For at gøre det endnu mere attraktivt for
flere, kan udsigten til en tur i sauna efter det kolde dyp, gøre vinterbadningen mere tiltrækkende.
En tur i saunaen styrker også den sociale del af vinterbadningen. Efter hver deltager har gjort sin
indsats i vandet, kan fællesskabet i varmen øge oplevelsen af at have gjort noget godt for sit fysiske og
mentale helbred.


Saunaen skal være åben og tilgængelig for alle. Der er ingen begrænsninger i forhold til f.eks. kun
foreningens medlemmer eller borgere i Odense.GODT NYT!!!

Der er den 14. december 2022 meddelt os fra Friluftsraadet at der ydes tilskud fra deres udlodningsmidler til støtte af friluftliv.

Tilskudet er på kr 250.000,- og ydes som hjælp til etablering af offentlig tilgængelig sauna ved Odense Havnebad.

Der er i bevilligen særligt lagt vægt på:

- At saunaen er gratis tilgængelig for alle.

- At kommunen står for drift.

- At Vinterbadeklubben OdinsVig står for vedligehold.