Projekter

Projekt mobilsauna

nIntroduktion

Havnebadet i Odense trænger til et løft i form af en sauna, der kan støtte vinterbadning som en
livsglæde til borgerne.
Den nye sauna skal have kapacitet til 20 samtidige besøgende. Den skal være æstetisk at se på, så den
ikke skæmmer udsigten eller havnemiljøet.
Saunaen tænkes at være en mobil løsning, så den fjernes når der ikke er brug for den. F.eks. i
sommerhalvåret.


Målsætning

Vinterbadning er en friluftslivs-aktivitet der er i stærk vækst. For at gøre det endnu mere attraktivt for
flere, kan udsigten til en tur i sauna efter det kolde dyp, gøre vinterbadningen mere tiltrækkende.
En tur i saunaen styrker også den sociale del af vinterbadningen. Efter hver deltager har gjort sin
indsats i vandet, kan fællesskabet i varmen øge oplevelsen af at have gjort noget godt for sit fysiske og
mentale helbred.


Saunaen skal være åben og tilgængelig for alle. Der er ingen begrænsninger i forhold til f.eks. kun
foreningens medlemmer eller borgere i Odense.


Friluftsraadet har givet tilsagn om at yde kr 250.000,-.

Pengene ydes som hjælp til etablering af offentlig tilgængelig sauna ved Odense Havnebad.

Der er i bevilligen særligt lagt vægt på:

- At saunaen er gratis tilgængelig for alle.

- At kommunen står for drift.

- At Vinterbadeklubben OdinsVig står for vedligehold.


Bestyrelsen arbejder fortsat på at opnå aftale med Odense Kommune i overensstemmelse med kriterierne i Friluftsraadets bevilling.